SERVIS POŽÁRNÍCH KLAPEK

Jan Jašek

Provádím pravidelné kontroly i kontroly před uvedením do provozu.

POŽÁRNÍ SYSTÉMY

Definice


Požární klapka je požární zařízení zpravidla na vzduchotechnickém potrubí a konstrukcích k oddělení jednotlivých požárních úseků, aby nemohlo dojít k přenosu požáru.


Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požání ochrany. Je nepřenosný a tvoří nedílnou součást daného objektu nebo technologie.


Na základě impulzu (např. mechanického, tepelného, elektrického) list klapky uzavře potrubí, aby zamezil šíření plamenů a tepla uvnitř stavby.

Typy klapek


Kruhové a hranaté, ve většině případů s požární odolností 90 minut.

Legislativa


Výňatky z vyhlášky 246/2001 Sb.:

VÝROBCI

Tyto výrobce kontroluji

KONTAKT

Telefon: 776 644 960

Kontaktní formulář

Potáhněte vpravo pro zobrazení menu.
Mám to